Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a(z) Janovszky Solutions Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), mint a https://janovszkyingatlan.com oldal üzemeltetője, valamint ingatlanközvetítő (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását az oldalon (a továbbiakban: Honlap), valamint az ingatlanközvetítési tevékenysége során személyes adatot megadó személyek (a továbbiakban: Érintett) tekintetében a megadott személyes adatoknak a kezelésével kapcsolatban.

Elérhetőségeink:

Név: Janovszky Solutions Kft.

Székhely: 1118 Budapest, Botfalu udvar 6.

E-mail cím: hello@janovszkyingatlan.com

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

1.       Kapcsolati menüpont érdekében kezelt adatok a Honlapon

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Honlapon lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen velünk a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével. Az űrlapon az Ön teljes nevét, e-mail címét, az üzenet tárgyát és üzenetét kell megadnia.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat addig kezeljük, amíg a kapcsolatfelvételi kérelmét kezeljük.

2.       Ingatlanközvetítési szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben Adatkezelővel ingatlan közvetítésre vonatkozó szerződést köt az ingatlan tértékesítő tulajdonos, a szerződés teljesítése érdekében Adatkezelő kezeli a tulajdonos alábbi adatait: név, email cím, telefonszám, ingatlan adatai (irányár, felszereltség, potenciális, közvetített vevők adatai stb.), lakcím.

Az adatkezelés célja a közvetítési szerződés teljesítése, valamint sikeres közvetítés esetén a közvetítési jutalák számlázása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a közvetítési szerződés teljesítése, számlázás esetén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, tekintve, hogy a nyújtott szolgáltatásról az ÁFA törvény alapján kötelező a számla kiállítása.

Adatkezelés időtartama

A megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat a szerződés megszűnését követő 5. év (polgári jogi elévülési idő) elteltéig kezeljük. A kiállított számlát a kiállítását követő 8. naptári év végéig kell a számvitelről szóló törvény alapján megőrizni.

3.       Ingatlan iránt érdeklődők adatainak kezelése

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben egy érdeklődő az Adatkezelő kezelésében lévő ingatlant szeretne megtekinteni, Adatkezelő a közvetítési tevékenység kifejtése érdekében kezeli az érdeklődő nevét, telefonszámát és email címét és azt az információt, hogy mely ingatlant mutatta meg Adatkezelő az érdeklődőnek.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érdeklődő hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a szerződés megszűnését követő 5. év (polgári jogi elévülési idő) elteltéig kezeljük.

4.       Pénzmosási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) előírásai szerint ügyfél átvilágítási kötelezettsége van a vele kapcsolatba kerülő ingatlan tulajdonosok és érdeklődők irányába.

Az adatkezelés során Adatkezelő köteles elvégezni az ügyfél személyazonosságának ellenőrzését, valamint pénzmosási kockázatértékelést végezni, ennek keretében jogi személy ügyfél vonatkozásában köteles a tényleges tulajdonos személyét ellenőrizni, ehhez a NAV adatbázisaiban is kutatást végezni.

Amennyiben Adatkezelő pénzmosásra utaló körülményt tár fel, köteles a szükséges jogi lépéseket megtenni az ügyféllel szemben a pénzmosási szabályzata alapján.

Az adatkezelés során az alábbi adatokat kezeli Adatkezelő:

Név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, állampolgársága, azonosító okmány típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye. Ügyfél állampolgársága, értékesítés esetén az a körülmény, hogy az Ügyfél a saját nevében vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye. Nem természetes személy ügyfél esetén, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot, vevő esetében a vételár forrására vonatkozó nyilatkozatot. Az adatok ellenőrzéséhez használt személyazonosítási igazolványról készült másolat.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a Pmt. 7.-11. §-a szerinti ügyfél átvilágítási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama

Pmt. 56. § (1) – (2) bekezdési alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.

5.       Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe a Rackforest Kft.-t (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., e-mail: info@rackforest.com), aki a tárhelyszolgáltatást végzi a Honlap esetében.

6.       Cookie adatkezelés

A Honlap egyes részei az Érintett azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A Honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen.

Érintett a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.

A Szolgáltató technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a Szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a Szolgáltató Honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.

A cookie-t Érintett is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat az Érintett számára.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a Honlapon keresztül a Honlap használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az Érintett internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a Honlap használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Érintettől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Érintett a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A Honlap működéséhez elengedhetetlen cookie-k:

Süti neve Süti célja Élettartam
CONSENT A cookie kezeléséhez adott hozzájárulást tárolja. 5918 nap
test_cookie Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat. 1 nap

Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k:

Süti neve Süti célja Élettartam
_ga Google Analytics cookie, mely az egyes felhasználók (illetve böngészők) megkülönböztetésére szolgál. 2 év
_gid Google Analytics cookie, melyet minden kapcsolódásnál eküld a webszervernek. Ez a cookie a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál. 1 nap
_gat Google Analytics cookie, mely a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál. 1 nap

Marketing adatokat gyűjtő cookie-k:

IDE Hirdetési cookie, melynek célja a célzott reklámok megjelenítése a felhasználó számára, aki korábban meglátogatta a weboldalt. 1 év
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube által használt cookie, melynek célja, hogy nyomon kövesse a honlapra ágyazott YouTube-videók preferenciáit. 179 nap
YSC Ez a süti a Google és a YouTube közösségi oldalakhoz és megosztáshoz kapcsolódó sütijei. A közösségi megosztásokat és egyéb Google szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat lehet ellenőrizni és kezelni velük. Munkamenet végéig.
yt.innertube::nextID A videó lejátszón alkalmazott beállításokat és megjelenítést rögzíti. Folyamatos.
yt.innertube::request A videó lejátszón alkalmazott beállításokat és megjelenítést rögzíti. Folyamatos.
yt-remote-cast-available A videó lejátszón alkalmazott beállításokat és megjelenítést rögzíti. Munkamenet végéig.
yt-remote-cast-installed A videó lejátszón alkalmazott beállításokat és megjelenítést rögzíti. Munkamenet végéig.
yt-remote-connected-deviced A videó lejátszón alkalmazott beállításokat és megjelenítést rögzíti. Folyamatos.
yt-remote-device-id A videó lejátszón alkalmazott beállításokat és megjelenítést rögzíti. Folyamatos.
yt-remote-fast-check-period A videó lejátszón alkalmazott beállításokat és megjelenítést rögzíti. Munkamenet végéig.
yt-remote-session-app A videó lejátszón alkalmazott beállításokat és megjelenítést rögzíti. Munkamenet végéig.
yt-remote-session-name A videó lejátszón alkalmazott beállításokat és megjelenítést rögzíti. Munkamenet végéig.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

7.       Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

a.       A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

b.      A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

c.       Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

d.      Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

e.       Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert;
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

f.        Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

g.       Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

h.      Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

8.       Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

9.       Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. 01. 01. napjától érvényes.